Suunnistetaan vedenjakajalla

Suunto-Games juostaan tänä vuonna maantieteellisesti mielenkiintoisella vedenjakajaseudulla. Vedenjakaja on muuta ympäristöä korkeampi alue, joka "jakaa" sataneen veden valumaan kahteen tai jopa kolmeen eri suuntaan.

Salmin ulkoilualue on kolmen eri päävesistöalueen, Mankinjoen, Siuntionjoen ja Vantaanjoen vedenjakajaseudulla. Suomessa on 73 päävesistöaluetta. Uudellemaalle niistä osuvat myös esimerkiksi Karjaanjoen ja Mustijoen alueet.

Salmin ulkoilualueelta länteen olevan Poikkipuoliaisen (vedenpinta 49,1 m merenpinnan yläpuolella) vedet laskevat Siuntionjokea Vihdin ja Siuntion järvien kuten Tervalammen (vuoden 2014 Suunto-Gamesin kilpailukeskuksen vieressä), Huhmarjärven, Palojärven, Karhujärven, Tjusträskin ja Vikträskin kautta Pikkalanjokea pitkin mereen Pikkalanlahden perukassa.

Salmin ulkoilualueen kolme eri valuma-aluetta
Salmin ulkoilualueen kolme eri valuma-aluetta
Toiseksi kilpailukeskuksen viereisen Salmijärven (vedenpinta 52,0 mpy), Pikku-Sammakosta (77,5 mpy) ja Iso-Sammakosta (69,4 mpy) vesi laskee Salmijärven pohjoispäästä alkavan Härkälänjoen kautta Lepsämänjokeen, siitä edelleen Keimolan pohjoispuolella Vantaanjokeen ja lopulta mereen Helsingin Vanhankaupunginlahteen.

Valuma-alueiden laskujoet
Valuma-alueiden laskujoet
Ja vielä kolmanneksi Salmin ulkoilualuetta lounaasta rajaavan Iso-Parikkaasta (66,0 mpy) ja Pikku-Parikkaasta (74,1 mpy) vedet virtaavat Myllypuroa pitkin Nuuksion Pitkäjärveen, sieltä edelleen muutaman pikkujärven halki Gumbölenjokeen, joka yhtyy Mankinjokeen Espoonkartanossa. Mankinjoki laskee mereen Espoonlahden pohjukassa Kirkkonummen ja Espoon rajalla.

Vedenjakaja Pehkusuolla
Mankinjoen, Siuntionjoen ja Vantaan päävesistöalueiden yhteinen vedenjakaja on Pehkusuon eteläpuolella
No, missä sitten se vedenjakaja ihan tarkasti ottaen on? Se osuu kilpailukeskuksesta kilometrin verran lounaaseen Pehkusuon eteläpuoliselle mäkialuelle. Näille main tulleilla sadepisaroilla on siis teoriassa kolme eri reittiä mereen. Mikä niistä mahtaa olla nopein?.

Eli aika mielenkiintoisella alueella sitä tällä kertaa suunnistetaan.

Jos vielä haluat perehtyä laajemmin Suomen vesistöjen vedenjakajiin, avaa Raino Lampisen kokoama sivu Valuma-alueet ja korkeusvyöhykkeet Paikkatietoikkunasta.

Kiitokset Rainolle, jonka monipuolisesta luontoarkistosta tämäkin juttu on koottu.