Tuloslistat
Results

Sunnuntai - Sunday

Yhteistulokset - Total results
Tulokset 2.päivä- Results 2nd day

Väliajat - Splits
Rastivälianalyysi Aaa'vot (väliajat väreissä)

Reittihärvelit - Route Gadgets
- E-sarjat | E-categories
- muut sarjat | other categories
- tukireitti ja rastireitti | string courses


Kuntosuunnistus - Open orienteering
Tulokset - Results
Väliajat - Splits

Lauantai - Saturday

Tulokset 1.päivä - Results 1st day

Väliajat (korjattu) - Splits (updated)
Rastivälianalyysi Aaa'vot (väliajat väreissä)

Reittihärvelit - Route Gadgets
- kaikki sarjat (pl TR ja RR) | all courses (exl. string courses)
- tukireitti ja rastireitti | string courses


Kuntosuunnistus - Open orienteering
Tulokset - Results
Väliajat - Splits


Aaa'vot   (Jukka Inkeri)

Aaaa'vot taulukoi väliajat analysoidummassa muodossa. Väliajat ovat värikoodatut, jolloin taulukosta näkyy nopeasti, kuinka - tekijän Jukka Inkerin tekstiä lainaten -  mismie karkasin - mishää jäi... 

Mielenkiintoisen lisäpiirteen kertoo taulukon viimeinen sarake eli tasoprosentti. Mitä pienempi se on, sitä paremmin olet yleisesti ottaen juossut vaikka sitten pari pummia olisikin osunut reitille tai loppumatkassa väsy olisi yllättänyt.