Ratamestarit neuvonpidossa
Ratamestarit neuvonpidossa, vasemmalla Reino Hotti ja oikealla Jyrki Louhi. Taustalla E-sarjojen ratamestari Hannu Lammi vieressään oikealla viime vuoden ratamestari Reijo Hyvönen

Ratamestarien lausunto

Taas kerran suurkiitos Metsähallitukselle, joka on sallinut Nuuksion kansallispuiston länsiosan käytön suunnistuskilpailussamme aktiivisten kansalaisten fyysisen ja henkisen kunnon kohottamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Radat

Ratasuunnittelussa on otettu huomioon Metsähallituksen määrittämät arat luontokohteet, joita kilpailualueelle oli määritetty kolmisenkymmentä isompaa tai pienempää kohdetta, pääasiassa soita tai kallioaluetta. Mikään rata tai kuviteltu reitinvalinta ei saa mennä näiden kohteiden kautta. Maaston kuormituksen tulee olla tasainen, jonka takia rasteja on varsin runsaasti - peräti 160 kappaletta!

Edellä kuvatut asiat ovat asettaneet ratasuunnittelulle erityiset haasteet, mutta siitä huolimatta olemme mielestämme onnistuneet luomaan suunnistukselliset radat kaikille. Kaikki radat on hyväksytetty Metsähallituksella. Kiitokset Metsähallituksen Helena Lundenille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä koko ratamestarityöskentelyn aikana.

Sunnuntain nuorten näyttökilpailujen radat on pyritty laatimaan SSL:n nuorten maajoukkuevalmentaja Antti Örnin ohjeistuksella ja radoissa on tarjolla pitkiäkin reitinvalintavälejä, jotka mahdollistavat varsin vauhdikkaankin etenemisen.

Maasto

Lauantain keskimatkojen kilpailumaasto on pääosin nopeakulkuista kuusikkoa ja mäntypeitteistä mäkialuetta. Sunnuntaina etenkin pisimmillä radoilla maaston itäosassa on nautittavana parasta nuuksiolaista nopeakulkuista kallioista mäntykangasta.

Kartan maastotyö on Rauno Asikaisen ja Kimmo Nykäsen käsialaa vuosilta 2005 - 2009 ja Kimmo Nykäsen perusteellisesti ajantasaistamaa syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Kivien ja jyrkänteiden alarajana kartoittajat ovat pitäneet suunnilleen 1,2 metriä.

Vuoden 2011 Tapani-myrsky ja vuoden 2013 Eino- ja Seija-myrskyt iskivät voimalla kansallispuiston länsiosaan aiheuttaen etenkin lauantain kilpailumaastoon harmillisen paljon tuulenkaatoja. Vähänkin suuremmat kuusiröykkiöt on kuvattu kartassa tarkasti vihreällä pystyviivoituksella. Ne on syytä ottaa huomioon reitinvalinnoissa ja ennakoida niiden joustava kiertäminen etenkin rasteja lähestyttäessä.

Ennallistukset

Myös luonnonsuojelullisista syistä ennallistetut suot on syytä ylittää mahdollisimman kapeasta kohdasta poikittain, niin välttyy taistelulta kuusiröykkiöiden seassa. Sama neuvo pätee myös ennallistettujen eli poikittaisilla kuusipuilla peitettyjen ojien kohdalla. Nehän on kuvattu karttaan juontourina mustalla katkoviivalla.

Maaston länsiosassa on kaksi ylipääsemättömäksi suoksi kuvattua ennallistettua tulvalampea, oikeammin "puujärveä". Niille meno on jo sääntöjenkin mukaan kielletty (ylipääsemätön suo), eikä mikään ratamestarien laatiman rastivälin järkevä toteutus edellytä niiden kautta kulkemista.

Tärkeää

Ja vielä yksi tärkeä asia: malttia ja varovaisuutta loppuviitoituksella olevan sillan ylityksessä. Erityisesti muista lasten turvallisuus. Eikä kukaan muukaan kilpailija tykkää äkillisestä uimisesta Siuntionjoessa. Älä siis ryntäile sillalla.

Haastavaa, mutta nautinnollista Suunto Games -viikonloppua 2014 kaikille

Ratamestarit Reino Hotti ja Hannu Lammi


Kilpailussa menestymiseksi kannattaa ehdottomasti vilkaista lasten ratojen ratamestarin lausuntoa. Sieltä selviää havainnollisesti, miltä ennallistetut suot ja ojat näyttävät ja miten niiden kohdalla reitti kannattaa valita. Ei sitten tarvitse enää arvailla, kun tulevat metsässä vastaan.