Lasten ratojen ratamestarit Johannes ja Jyrki Louhi
Lasten ratojen ratamestarit, Johannes vauhdissa ja Jyrki rastipisteessä

Lasten ratojen ratamestarien lausunto

Kilpailukeskuksen lähimaasto tarjoaa oivallisen alueen lasten radoille. Alue on Nuuksion kansallispuiston länsiosaa ja pääosin vanhaa ”satukuusikkoa” ja osittain männikköä. Risukkoja alueella on tuskin lainkaan. Maasto on molempien päivien osalta samankaltainen ja pienet erot ratapituuksissa johtuvat lähinnä maastonkäytöstä. Pääosin maasto on hyväkulkuista lukuunottamatta vihreitä ja pystyvihreitä alueita.

Lasten radat on laadittu liiton ohjeiden mukaisiksi.

Nuorimpien (HD9RR, HD10, HD10RR ja HD12TR) radat ovat molempina päivinä helppoja ja turvallisia. Muidenkin sarjojen radat ovat lyhyitä tukeutuen maaston polkuverkostoon. Rastinotossa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, koska nopeiden polkujen ulkopuolella Nuuksion maasto on peitteistä ja haastavaa.

Erityisesti on syytä huomata Nuuksion kansallispuiston erikoispiirteet

  • Kaatuneita puita – Maastossa on paikoitellen tavallista enemmän tuulenkaatoja eli myrskyissä kaatuneita puita, koska niitä ei kansallispuistosta kerätä pois. Pääsääntöisesti lasten radat kiertävät tällaiset alueet.

  • Ennallistettu metsäalue – Muutamilla alueilla talousmetsää on ennallistettu raivaamalla sinne pieniä muutaman kymmenen metrin kokoisia pyöreitä aukkoja. Ne erottuvat selvästi kartalta ja maastossa. Tällainen alue on nopeampi kiertää kuin yrittää juosta sen läpi kaadettujen puunrankojen yli.

  • Ennallistettu suo - Alueella on muutamia ennallistettuja soita, jotka ovat tällä hetkellä suon ja lammen välimuotoja. Karttaan ne on merkitty ylitsepääsemättömiksi soiksi. Lauantaina et todennäköisesti näe näitä, mutta sunnuntain radat kulkevat niiden läheltä. Älä missään tilanteessa lähde ylittämään tällaisia ylipääsemättömiä soita.

  • Ennallistettu oja – Maastossa on myös ennallistettuja ojia, jotka on merkitty karttaan juontouriksi. Ojien yli on molemmin puolin kaadettu puita muutaman metrin alueella. Ne erottuvat selkeästi maastossa, mutta niitä pitkin eteneminen on erittäin hidasta. Osa ojista voi olla tulvivia ja osa taas ihan kuivia. Näitä ei ole paljon. Kun valitset reittiäsi, muista, että vaikka juontoura näyttääkin melkein polulta, niin sitä pitkin ei pysty kulkemaan edes samaa vauhtia kuin metsän puolella.

Jyrki ja Johannes Louhi
Suunto-Games 2014 lasten ratojen ratamestarit


Kaatuneet puut
Kaatuneita puita
Ennallistettu metsäalue
Ennallistettu metsäalue

Ennallistettu suo
Ennallistettu suo
Ennallistettu oja
Ennallistettu oja