Oli taas mukavat kisat
Kysely Suunto-Gamesin järjestelyistä

Taustaa

Kilpailujen jälkeen Suunto-Gamesin sivuilla oli viikon verran mahdollisuus vastata kyselyyn, jolla sai arvioida kisajärjestelyitä. Yhteensä 62 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastausprosentti jäi alle 5%:n. Viime vuonna se oli sentään 6%.

Ahkerimmin vastasivat Varttuneet (HD35-90) (6.4%), sitten Nuoret aikuiset (HD18-21) (3.8%). Vähiten asia kiinnosti Lapsia (HD8-16), joiden vastausprosentti oli vain 2.2% eli 7 lasta reilusta 300:sta vastasi kyselyyn. Vastausprosentit ovat niin pieniä, että tuloksia kannattaa katsella suurpiirteisesti - toki suunnan ne varmasti osoittavat.

Kysely oli sama kuin kaikkina edellisinä vuosina. Kaikki arviot olivat kolmiportaisia: esimerkiksi kilpailukeskuksen toimintaa saattoi arvioida hyväksi, siedettäväksi tai surkeaksi. Hyvä takseerattiin kouluarvosanoin kympiksi, siedettävä seiskaksi ja surkea vastasi arvosanaa neljä. Ratojen arvioinnissa sopivasta poikkeavat arviot saivat arvosanan 5½. Vastaajat saivat myös kertoa vapaamuotoisia näkemyksiään, jotka seuraavassa tekstissä on osoitettu kursiivilla.

Lopussa on kaavio eri vuosien arvioinneista.

Kilpailukutsu ja kilpailuohje

Kilpailukutsun ja -ohjeet selkeys

Kilpailukutsussa ja kilpailuohjeessa ei ollut puutteita. Vastaajien antama arvosana oli 9½ (sama kuin viime vuonna).

Eräs vastaaja kiitti kilpailuohjeen tiivistelmää. Toisaalta hän toivoi tietoa ratapituuksista aikaisemmin, jotta voisi valita eri kisojen väliltä. Toinen taas oli hieman epäillyt, että ratamestarin lausunnossa mainitut suojelulliset asiat olisivat rajoittaneet suunnistusta ja myös pelännyt tuulenkaatoja. Kuitenkin hän totesi vastauksessaan, että ...hyvinhän se meni ja eipä ollut paljoa kaatojakaan.

Eräs vastaaja ei mielestään ymmärtänyt kutsua eikä ohjetta. Tähän mielipiteeseen voi kuitenkin suhtautua varauksella, koska tälle vastaajalle radat olivat liian lyhyitä ja liian helppoja, opastus, lähdöt, tulospalvelu ja palkintojen jako sekä kilpailukeskus eivät toimineet ja muutenkin kaikki oli yhtä surkeaa... Taitaa olla se sama henkilö, joka Suunnistus.netin Pesupaikalla on useina vuosina aloittanut vuodatuksensa "Voi voi Suunto-Gamesia...

Pysäköinti ja kuljetus

Pysäköinti ja kuljetus

Pysäköinti sai hyvän arvosanan (9+). Viime vuonna arvosana oli 10-.

Kapea tie ja kohtaamispaikkojen puute olivat ilmeinen syy tyytymättömyyteen. Eräs nuori aikuinen oli toivonut tietä levennettävän, jotta liikenne olisi sujunut paremmin. Toivotiin myös jämäkämpää ohjausta - parkkimiehet eivät olleet tilanteen tasalla [..] näyttäneet merkkejä kunnolla ja ruuhkaa syntyi.

Kriittisimpiä pysäköinnin arvostelijoita olivat lapset (9-). Ehkäpä kotimatkalla moni kuljettaja oli harmitellut liikennettä ja pienillä padoiilla oli korvat. Varttuneet olivat selvästi kärsivällisempiä, koska heidän antama arvosana oli sentään mainio 9½.

Lähtö ja viitoitukset

Lähtö ja viitoitukset

Lähtöihin ja viitoituksiin oltiin tyytyväisiä, arvosana 9½ (viime vuonna 9+).

Moitteitakin tuli - "kilometritolpat" noin 0,5 km:n välein puuttuvat eikä oltu etukäteen kerrottu, että viitotuksella ohittaminen äärimmäisen hankalaa.Vielä moitittiin sitä, että lähdöt olivat eri päivinä eri paikoissa.

Eräs varttunut aikuinen katsoi, että rastimääritteet saisivat olla kartoissakin, vaikka hänen mukaansa ne ovat silloin yleensä liian pieniä. Tästä syystä hän ehdottikin, että entäpä jos ne julkaistaisiin etukäteen ikänäkösarjoissa?

Toinen varttunut aikuinen toivoi lähtöaikoja kahden tunnin sisälle. Hänen mielestään ...nyt joutui odottamaan aika pitkään jos oli loppupään lähtijöitä. Kuitenkin erityistä kiitosta tuli huuliharpun soitosta viimeisille lähtijöille.

Ratojen vaativuus

Ratojen vaativuus

Suunto-Gamesin eräs tavaramerkki on aina ollut ratojen vaativuus. Kilpailijat eivät tänäkään vuonna joutuneet pettymään, sillä arvosana oli korkea 9½ (viime vuonna 9+).

Lasten ratamestari saa olla tyytyväinen, koska kaikki kyselyyn vastanneet lapset pitivät ratoja sopivan vaativina. Eräs nuori aikuinen korosti erityisesti, että E-radat olivat hyviä.

Kriittisimpiä olivat varttuneet: erään vastaajan mielestä lauantain radoilla turhaa risukkoa. Toinen vastaaja toivoi ratamerkintöjä katkaistaisiin reilummin kartan yksityiskohtien kohdalla. Kolmas kaipasi enemmän rytminvaihtoja. Erästä väliä hän kuitenkin kiitteli: suunnistuksellisesti helppo, mutta juoksu ja maisemanautintona upea, kiitos siitä, juostessa hymyilytti!. Eräs vastaja totesi taas että: reipas 8 km oli hieno juttu. Pitkää väliä tarjottiin - UPEAA

Ratojen pituus

Ratojen pituus

Radat olivat sopivan pituisia - arvosana oli 9+ (viime vuonna 9½). Lasten ja nuorten aikuisten ryhmissä oli kummassakin vain yksi poikkeava mielipide, kun taas varttuneista kaksi vastaajaa katsoi että radat olivat liian pitkiä ja viisi piti niitä taas liian lyhyinä.

Vähäinen tyytymättömyys kohdistui liian lyhyisiin matkoihin: eräs lapsi katsoi, että H13-sarjassa matkan pitäisi olla vähintään 2.5 ja eräs nuori aikuinen toivoi, että sunnuntain pitkä matka hieman pidempi.

Varttuneet moittivat lauantai keskimatkaa lyhyeksi: ..[olisin] lauantaina suunnistanut pitemmän matkan. Sunnuntaina oli sopiva matka. ja toinen säesti ..ollappa tunnin radat molempina päivinä. Mutta oli vastakkaisiakin mielipiteitä: ...hienoa, että on erikseen lyhyt keskimatka ja oikea pitkämatka. Suuri syy tulla juuri S-G:hin.

Tulospalvelu ja palkintojenjako

Tulospalvelu ja palkintojenjako

Tulospalvelu ja palkintojenjako hoituivat tänä vuonna arvosanalla 9+ (viime vuonna 9). Tyytymättömimpiä olivat varttuneet, kun taas lapset ja nuoret aikuiset katsoivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, että molemmat hoituivat mallikkaasti.

Viime vuonna nurinaa aiheutti ajantasaisen (online) tulospalvelun puute. Tänä vuonna palvelu pelasi, mutta vieläkin yksi vastaaja piti päivitystahtia liian hitaana. Toinen taas oli tyytyväinen, koska ..tulokset löytyivät samantien netistä. Ei tarvetta käydä tulostaululla. Jostain syystä eräs vastaaja katsoi, että tulospalvelu ei sarjassa H40 toiminut lainkaan. Myös kuntosuunnistusten tulospalvelua verkkoon pidettiin hitaana.

Tänä vuonna enää vain muutamat varttuneet moittivat palkintojen tasoa. Erään mielestä ...palkintoja saisi aina olla 3 kpl/sarja ja toinen halusi naisille palkinnoksi kompasseja, huiveja kaikilla on jo riittämiin, palkinnot huonot ja niukasti kahden päivän yhteiskilpailuun. Kolmas katsoi, että rastimuki on palkintona aivan liian vaatimaton. Ja eräs oli sitä mieltä, ettei palkintojenjako saanut sille kuuluvaa huomiota.

Suunto-Gamesin kuulutuksella on pitkät perinteet ja yleensä sitä onkin kiitelty. Mutta tänä vuonna eräs nuori aikuinen oli eri mieltä. ... kuulutuksen avulla oli vaikea seurata tulosten kehittymistä. Maaliintulijan sijoituksen lisäksi kiinnostaisi aika ja ero kärkeen. Naisten sarjan kokonaiskilpailun voittajan maaliintuloa ei hehkutettu ollenkaan. Voiton ratkeamisesta kerrottiin 5min myöhässä jne.

Kilpailukeskus

Kilpailukeskus

Kilpailukeskusta pidettiin taas kerran erinomaisena - arvosana oli 9½ (viime vuonna 10-). Kaikki ryhmät olivat asiasta liikuttavan yksimielisiä.

Ainoa moite tuli pesupaikan puuttumisesta. Viime vuonna viisi vastaajaa toivoi pesupaikkaa ja tänä vuonna yhtä moni oli samaa mieltä. Eräs vastaaja katsoi, että ainakin vatipesu olisi oltava. Myös keittoruokailua toivottiin.

Mikä oli parasta Suunto-Gamesissa

Tänäkin vuonna eniten arvostettiin hyvää maastoa ja hyviä ratoja eli juuri näitä Suunto-Gamesin tavaramerkkejä. Voimakkaimmin tätä mieltä olivat varttuneet (lähes 70% mainitsi nämä kaksi). Seuraavaksi eniten saivat kannatusta ajankohta ja iloiset toimitsijat. Palkintoja arvostivat suhteellisesti eniten nuoret aikuiset ja kahvilaa vastaavasti lapset.

Yleisesti kiiteltiin myös kokonaisuutta, selkeää karttaa, maastoa, irrallisia rastimääritteitä ja mahdollisuutta kuntosuunnistukseen

Parasta Suunto-Gamesissa 2013

Tarkastelua

Vastaajat, joita tosin oli vain 5% osanottajista, katsoivat, että Suunto-Gamesin järjestelyt onnistuivat tänäkin vuonna hyvin - yleisarvosana oli 9½ eli sama kuin vuosi sitten. Tältä voimme varmasti olla tyytyväisiä aikaansaannokseemme.

Mutta kyselyllä on toinenkin tarkoitus: löytää asioita, jotka harmittavat tai joissa voisi parantaa. Ja samalla myös tarkistaa, ovatko edellisen vuoden nurinoiden aiheet korjautuneet.

Viime vuonna eniten puhuttivat tuloslaskenta ja viitoitus. Ne menivät molemmat tänä vuonna nappiin. Tosin yksi vastaaja katsoi, että tulosten päivitystahti verkkoon oli liian hidas, mutta silloin moite on kyllä kohdistettava operaattorin suuntaan - ei kai kukaan kuvittele, että Suunto-Gamesia varten ryhdytään tuomaan paikalle lisäantenneja...

Myös lähtöviitoitukseen oltiin tyytyväisiä. Lapsista kaikki olivat tätä mieltä, joskin siihen suurempi syy lienee lyhyt matka lasten lähtöön. Viitoitusta toki voidaan parantaa yhdellä kilometritaululla, mutta tuskin sentään kilpailuohjeessa tarvitsee kertoa sitäkin, että polulla ohittaminen voi olla hankalaa.

Entä sitten tämä vuosi, missä olivat nyt suurimmat puutteet?. Ehkä eniten silmään osuu tulotie ja sen kapeus. Jos pysäköinti olisikin järjestetty noin kilometrin päähän ja kilpailukeskuksen olisi tultu kävellen - olisiko arvosana ollut silloin parempi vai huonompi? Toki tehokkaalla liikenteenohjauksella kapean tien ongelmaa olisi voitu vähentää. Snnuntaina asia taisikin olla jo kunnossa, koska muutamassa vastauksessa moitittiin nimenomaan lauantain pysäköintiä.

Rastimääritteiden puuttuminen kartasta puhutti erästä vastaajaa. Karttaan määritteitä ei helpolla saa mahtumaan - ainakaan riittävän kokoisina. Hänen esittämä ajatus etukäteen julkaistavista rastimääritteistä ei ole ollenkaan huono. Näin tehdään monilla ulkomaisilla rastiviikoilla jo nyt. Saisivatpahan "ikänäkösarjalaiset" kopioida rastimääritteet vaikka A4-kokoisiksi tai opetella ulkoa etukäteen. Pääsarjoissa ja nuorten sarjoissa toki mennään entiseen tapaan.

Muutamat varttuneet moittivat palkintojen määrää ja laatua. Suunto-Gamesin palkintoihin ei kerätä rihkamaa vaan on käytetään rahaa - karkeasti noin neljännes kilpailumaksujen summasta. Pääpaino on toki huippusarjoissa ja lasten sarjoissa. Ikäsarjojen palkintoja jaetaan suppeammin. Palkintojen määrä on myös suhteutettu osanottajien määrään. Tästä syystä vähintään kolme palkintoa sarjaa kohden ei ole kovin järkevää ellei sitten siirrytä pillimehulinjalle kuten rastireitillä, jossa jokainen osanottaja palkitaan. Mukava havainto oli kuitenkin se, että Suunnon perinteinen kompassi on yhä toivottu palkinto.

Pesupaikan puutteesta muistutettiin, vaikka kokonaisuudessaan enää varsin vähän. Eräässä vastauksessa mainitun vatipesun olisi itse kukin voinut järjestää, koska auton takakontti oli niin lähellä. Hieman toivoimme, että läheinen uimaranta olisi saatu käyttön, mutta tässä tuhansien järvien maassa uimarannat ovat usein kortilla. Lähiympäristössä oli kuitenkin useita Vihdin kunnan uimarantoja pitkämatkalaisille ja lyhytmatkalaisethan pääsevätkin suoraan kotisuihkuun.

Kaikenkaikkiaan näyttää siltä, että valtaosa vastaajista on hyvinkin tyytyväinen Suunto-Gamesin järjestelyihin. Moittivia mielipiteitä oli varsin vähän ja niistäkin osa kohdistui sellaisiin asioihin, jotka kertakaikkiaan eivät ole meille mahdollisia - ainakaan kovin pienellä rahalla.

Kiitämme kaikkia, jotka vastasitte kyselyyn. Samalla toivotamme teidät kuten kaikki muutkin lämpimästi tervetulleiksi Suunto-Gamesiin 2015.

Kari Sane
SG 2014 tiedottaja

Suunto-Gamesin arvosanat vuosina 2011-2014