Valvojan lausunto

Vuoden 2007 Suunto-Games kilpaillaan Salmen Ulkoilualueen ja sen läntisen puolen maastoissa. Maastotyyppi ja korkeuserot vaihtelevat kilpailumaaston eri alueilla huomattavasti. Korkeuserot suurimmillaan ovat 40 metrin luokkaa.

Kilpailumaasto sisältää nopeakulkuisia avokallio-alueita, vanhaa kuusimetsää ja hyvinkin hidasta tiheää uutta talousmetsää. Joten kilometrivauhti eri osissa voi vaihdella melkoisesti. Suurimmassa osassa maastoa ei ole kilpailu viime vuosina lainkaan. On jopa hyvin koskematon alue pitkillä ja E-sarjan radoilla.

Kartta valmistui pääosin jo syksyllä 2006, johon viimeiset täydennykset tehtiin tämän kevään aikana. Maastokuvaus ei kaikilta osin ole tasalaatuinen, johtuen joidenkin alueiden kivien runsaudesta, tiheikköjen kuvauksista ja maaston kulkukelpoisuudesta. Maastossa on paljon tuulen kaatamia isoja puita, joita kaikkia ei tietenkään ole voitu kuvata kartalle. Kartta on selkeälukuinen kovassakin vauhdissa.

Radat ovat laadittu monipuolista suunnistustaitoa vaativiksi. Rastipisteet ovat selkeissä maaston kohteissa. Rasteja on paljon lähekkäin joten koodien tarkistus on paikallaan. Sunnuntain pitkillä radoilla on rastivälejä, joissa perinteistä kompassisuunnistustakin tarvitaan. E-sarjan sunnuntain radat ovat mielenkiintoiset ja näille sarjoille riittävän haasteelliset.

Sunnuntain lähtöjen 1 ja 2 sekä E-sarjan radoilla on puron ylitys kahteen kertaan. Purossa ei ole siltoja mutta se on ylitettävissä monesta eri kohtaa, jopa kuivin jaloin. Kehotan malttia ja varovaisuutta ylityksiin. Kyllä sieltä sopiva kohta löytyy kaikille.

Mielestäni nämä suunnistuspuitteet kauniin kilpailukeskuksen kera antaa tälle viikonvaihteelle oikean Suunto-Games 2007 tunnelman.

Tervetuloa!

Valvoja
Tuomo Romula
Mesikämmenet