Tukijoitamme

Suunnistus ja luonnonsuojelu

Vuoden 2011 Suunto-Games käydään osittain luonnonsuojelualueella. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Helsingin Suunnistajat on saanut mahdollisuuden järjestää merkittävän suunnistustapahtuman alueella, jonka käyttöä on rajoitettu.

Annukka Rasinmäki Metsähallituksesta totesi muutama vuosi sitten HS:n keskimatkojen SM-kilpailujen yhteydessä mm. seuraavaa

Nuuksion järviylänkö ja sen luonto on pääkaupunkiseudun helmi. Alue muodostuu Nuuksion kansallispuistosta sekä sitä ympäröivistä, puskurivyöhykkeenä toimivista kaupunkien omistamista laajoista ulkoilualueista. Tämä mahdollistaa sen, että Nuuksion järviylängöllä voidaan turvata monipuoliset luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet ja luonnonarvojen säilyminen. Se edellyttää kuitenkin hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Suuremmatkin tapahtumat ja kilpailut voidaan järjestää järviylängöllä hyvällä suunnittelulla ottaen huomioon ulkoilualueiden ja kansallispuiston erilaiset roolit, luonnon kestävyys ja luonnonarvot.

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen alueen eri suojeluarvot ja eri käyttömuodot. Se ohjaa alueen hoitoa, käyttöä ja toimintaa.

Kansallispuistossa ajallisesti tai paikallisesti herkkien alueiden kiertäminen tai rajaaminen käytön ulkopuolelle sekä tapahtumiin ja kilpailuihin liittyvä luonnon käyttö tulee voida ohjeistaa ja sopia tapauskohtaisesti yhteisellä sopimuksella.

Kartan ja kompassin luku- ja käyttötaito on jokaisen retkeilijän tarpeellinen perustaito ja edellytys turvalliselle liikkumiselle maastossa. Suunnistus harrastuksena on mitä mainioin tapa ylläpitää maastossa liikkumiseen vaadittavaa tasapainoa ja koordinaatiota, peruskuntoa ja myös tutustua luontoon. Löytämisen riemua ja ympäröivän luonnon voi kokea yksin tai yhdessä perheen kanssa kaikenikäiset vapaa-aikana tai kilpailuissa.

Lisää Nuuksiosta metsähallituksen sivuilta mm Löydä Nuuksio -hankkeesta sekä Nuuksion kansallispuiston luontokeskuksesta

Suomen Suunnistusliitto on jo vuosia korostanut hyvän ratasuunnittelun merkitystä sekä luonnonarvojen että riistanhoidon kannalta. Hyvä ratamestari ei sijoita rasteja kulumisherkille alueille. Hän myös merkitsee maasto-osia kielletyiksi alueiksi arkojen maastoalueiden ja riistaeläimien suojaamiseksi.

Lisää Suomen Suunnistusliiton julkaisemasta suunnistuskilpailun ympäristöohjeessa vuodelta 1999 (voit noutaa sen täältä PDF-tiedostona 1.3 Mb)

Luonto-Liiton mielestä suunnistajat ja luonnonsuojelu mahtuvat samoille alueille. Huonosti suunnitellut suunnistuskilpailut voivat aiheuttaa ongelmia luonnolle niin Nuuksiossa kuin muuallakin. Todellinen uhka Nuuksion ulkoilualueiden luonnolle on suunnistuskilpailujen sijasta liian voimaperäinen metsätalous sekä rakentamisen laajeneminen järviylängölle.

Lisää Luonto-Liiton metsäryhmän tiedotteesta 18.1.2005 täältä
 
Luonto-Liiton metsäryhmä toimii metsäluonnon monimuotoisuuden puolesta - niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ryhmä tekee työtä arvokkaiden luontoalueiden suojelemiseksi ja estää metsä- ja suoluonnon kannalta tuhoisia maankäyttöhankkeita. Lisää tietoa metsäryhmän sivuilta