Tukijoitamme


Kimmo leimaa viimeisellä rastilla, kun taas Repe on jo ehtinyt kahvikupin ääreen

Ratamestareiden lausunto

Tämän vuoden Suunto-Games juostaan Velskolassa, lähes samoissa maisemissa kuin vuonna 2008. Helsingin Suunnistajien kotisivulta löytyy silloinen ratamestarin lausunto, joka pätee edelleen.

Maasto on Nuuksion erämaa-aluetta parhaimmillaan järvien ja lampien välissä hyväpohjaisia pienipiirteisiä mäkialueita. Kilpailukeskuksen pohjoispuolella on pienehkö alue, jossa on tehty muutama vuosi sitten metsänhoidollisia toimenpiteitä. Kartat on ajantasaistanut Kimmo Nykänen, ne ovat selkeälukuisia ja pitävät hyvin paikkansa.

Lauantain keskimatkalla on runsaasti rasteja, suunnanvaihtoja ja reitinvalintaa. Radoille mahtuu kohtuullisen paljon nousuja etenkin ratojen loppuosalla, pääsarjoissa noususumma on noin 5 % kokonaismatkasta. Ratojen tavoiteajat noudattavat keskimatkan ohjeaikoja.

Sunnuntaina pisimmät radat kulkevat alueelle, jossa on viimeksi kisattu 18 vuotta sitten. Normaalimatkan ratoihin on pyritty saamaan vaihtelevuutta tarjoamalla pidempien erittäin vauhdikkaiden rastivälien vastapainoksi pienpiirteisillä alueilla rytminvaihtokykyä testaavia tarkkoja rastipisteitä. Ratojen tavoiteajat ovat pääsarjoissa normaalimatkan ohjeaikojen alarajoilla, jotta kokonaisrasitus olisi sopiva Venlojen tai Jukolan viestiin valmistautuvilla. Ikäsarjoissa tavoiteajat noudattavat normaalimatkan ohjeaikoja.

Ratasuunnittelussa on jouduttu tekemään jonkin verran kompromisseja alueella olevien luontoarvojen suojelemiseksi. Tästä huolimatta tarjolla on täysipainoista suunnistusta lähdöstä maaliin.

Sunnuntaina kaikki radat ylittävät tien, jota pitkin kuljetaan lähtöpaikoille. Olkaa varovaisia ylityskohdissa, jotta turhilta törmäilyiltä vältytään.

Nautinnollisia hetkiä toivottaen,

Suunto-Gamesin ratamestarit

Kimmo Liljeström ja Reijo Hyvönen