Vanhoja karttoja - Old Maps

Velskolan kartta on vuodelta 1989. Kilpailukeskus on sen ylälaidassa.

Old map 1989. Event centre is on the up
per side


Ruuhijärven kartta vuodelta 1992. Lyhyet radat eivät juuri tälle alueelle ehdi

Old map 1992. Shorter courses do not reach this area


Kuvista kiitokset Hannu Lammille  -  By courtesy of Hannu Lammi