Ratamestarien lausunto

Vuoden 2008 Suunto-Games -ratamestareiden tehtävä on ollut lähes ihanteellinen. Kilpailijat pääsevät pääkaupunkiseudulla varsin poikkeukselliseen suunnistusmaastoon.

Puolet kilpailualueesta on täysin neitseellistä, josta ei suunnistuskarttaa ole ollut aikaisemmin. Toinen puoli alueesta on viimeksi ollut suunnistuskäytössä vuonna 1989 ja 1992 eli edelliset kartat ovat reilusti yli 10 vuotta sitten ja nekin 1:15 000 mittakaavassa. Kiitokset maanomistajille, laajenevan Nuuksion kansallispuiston haltijalle Metsähallitukselle, Espoon Seurakunnalle sekä yksityisille maanomistajille, jotka ovat sallineet suunnistuksen maillansa.

Kilpailualueella on 13 järven tai lammen rikkoma, runsaasti korkeuseroja sisältävä maasto-alue. Maasto on nopeakulkuista ja hyväpohjaista. Pääosin kilpailijoiden tossun alla on kallio tai sammalpohja, joten eteneminen maastossa on varsin nopeaa. Kivikoita ja muuta hidastavaa maapohjaa on vähäisessä määrin.

Kartta on tähän kilpailuun varta vasten tehty Kimmo Nykäsen ja Rauno Asikaisen kartoittama. Kivien alaraja on useimmissa tapauksissa n. 1,2 m. Ihan pienimpiä jyrkänteitä on kartalta turha etsiä, koska jyrkissä rinteissä niitä on useita. Isoissa rinteissä on vain isoimmat kuvattu, jotta kartan lukukelpoisuus on säilynyt. Eläinten tekemiä polkuja on maastossa runsaasti, vain selkeimmät on merkattu karttaan. Nuuksiolle tyypillisiä kaatuneita puita on paikoitelleen hidastamassa etenemistä, joista merkittävimmät írytötí on merkattu pystyvihreällä merkinnällä. Alueina nämä on kuitenkin pieniä.

Ratamestarityötä ovat rajoittaneet muutamat luonnonsuojelu- ja linnustonsuojelualueet, jotka ovat ratasuunnittelussa kierretty. Näistä alueista on kielletyiksi merkattu ainoastaan ne alueet, jotka ovat ratojen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi yksi tonttialue on kielletty ja yhdellä tiellä on kielletty juoksemasta. Tie on merkattu karttaan kielletyn alueen risteillä.

Alueella on myöskin suoritettu viime talven aikana metsänhakkuutöitä, jotka ovat vaikeuttaneet sunnuntain ratojen suunnittelua. Hakkuualueet on pyritty ottamaan ratasuunnittelussa huomioon siten, että risukot haittaisivat menoa mahdollisimman vähän. Ne on pääosin kierrettävissä oikeilla reitinvalinnoilla.

Lauantain keskimatkan radat ovat alueen parhaimmassa osassa. Maastossa on runsaasti reitinvalintaan vaikuttavia jylhiä rinteitä, korkeuseroja, jyrkänteitä sekä sopivasti peitteisyyttä. Maaston pohja on nopeakulkuista kuusikkoa ja kallioiden rikkomaa männikköä. Radat on pyritty tekemään keskimatkan mukaisesti varsin teknisiksi ja tarkkaa suunnistusta vaativaksi. Radoilla on varsin paljon rasteja, mutta reitinvalintaa on pyritty saamaan jokaiselle radalle, joten oikean kulku-uran valinnassa tulee olla tarkkana. Radat ovat pääosin keskimatkan ohjeaikoja noudattavia.

Sunnuntain kilpailu suunnistetaan vaihtelevassa pääosin nopeakulkuisessa maastossa, joka tarjoaa upeata kuusimetsää, hiukan risukkoa, paljon hienoja nopeakulkuisia kallioita, vähän tiheikköjä sekä melko runsaasti korkeuseroja. Sunnuntain radoilla vaaditaan rytminmuutosta, on lyhyitä tarkkuutta vaativia rastivälejä, sekä pitkiä nopeata etenemistä ja reitinvalintaa vaativia välejä.

Lopuksi toteaisimme, että muutamat isot jyrkänteet ovat todella korkeita yli 10 metrin korkuisia pystyseinäisiä. Niitä on syytä varoa.

Suunnistuksellista Suunto-Games viikonloppua kaikille!

Ratamestarit