etusivulle


Suunto-Games
Valvojan lausunto
 
Valvojan lausunto

Suunto-Games 2002:n kilpailukeskus on rakennettu luonnon helmaan, melkein keskelle kilpailumaastoa. Tämä on antanut hyvät mahdollisuudet maaston molempien osien hyväksikäytölle ratojen laadinnassa. Näin on myös mahdollistettu molempien päivien ratojen sijoittaminen eri maastoon.

Kilpailumaasto on vesistöjen ja ulkoiluteiden rikkoma, mäkinen metsäalue. Korkeuserot ovat kohtalaisen suuria. Mäet ovat osin suurpiirteisiä. Mutta pienpiirteisyyttäkin löytyy niin, ettei ratamestarilla ole ollut vaikeuksia sopivien rastipisteiden löytymisessä.

Kulkukelpoisuus on varsinkin lyhyemmillä radoilla pääosin hyvää. Mutta pitemmillä radoilla joudutaan hyvinkin hitaasti edettäviin maaston osiin. Syysmyrskyn jäljiltä on paikoin runsaasti kaatuneita puita. Pahimmat kohdat on merkitty kilpailukarttaan. Jonkin verran on kulkua hidastamassa myös vanhaa hakkuujätettä, mitä ei ole merkitty karttaan. Yleisten sarjalaisten ja nuorempien suunnistajien etenemistä se tuskin hidastaa. Mutta nuorimpien ja veteraanien menolle se on vähintäänkin kiusallista.

Kartta on Kimmo Nykäsen käsialaa. Pohja-aineistona on käytetty 2/3 alueella vuoden 1996 suunnistuskarttaa ja 1/3 alue eli kartan lounaisosa on tehty stereopohjalta.

Vaikeakulkuisen metsän kuvauksessa vihreällä on epätarkkuutta. Monin paikoin tiheikkö on maastossa huomattavasti kartalle kuvattua laajempi. Toisaalta on tiheitä alueita, joita ei ole kuvattu ollenkaan.

Heikoista poluista on kartalla vain osa ja lisäksi osui kohdalleni ainakin yksi vanha, kartalta puuttuva ajoura.

Kartalta puuttuu myös aivan äsken tehty taimikon harvennushakkuualue. Lauantain kisassa ainoastaan H21E sarja joutuu sen ylittämään Mutta sunnuntaina sen tekevät useat sarjat. Alue on nähtävissä lähdössä olevassa mallikartassa. Muilta osin kartta vaikuttaa tasalaatuiselta ja 1:15 000 mittakaavaisenakin varsin selkeälukuiselta. Tosin paikoin tarvitaan tarkkaa silmää tai luuppia.

Rasteja on maastossa kaikkiaan 169 kpl ja paikoin lähellä toisiaan. Joten koodin tarkistamine huolella on paikallaan. Rastipisteenä on useassa sarjassa Suomessa harvoin käytetty piste, mikä on hyvä selvittää itselle rastimääritteestä jo ennen lähtöhetkeä.

Erityisesti sateen sattuessa on syytä noudattaa varovaisuutta liikuttaessa jyrkänteiden päällä ja alamäissä.

Lopuksi uskon järjestäjien kilpailukutsun lupauksen vaativasta kilpailusta olevan totta!

Rehtiä kilpailumieltä!

Kalle Tolonen 
Mesikämmenet


 

:: Valitse


- Etusivu

- In English

Ylös


Copyright 1995-2005 Helsingin Suunnistajat ry - info@helsinginsuunnistajat.fi