Helsingin Suunnistajat
Suunto-Games -käsikirja

Viimeisimmät päivitykset:
- 27.5.2013 Otsikot ja johdanto uusittu
- 26.5.2013 Viitoitus lähtöihin /Rolf Eklund

Suunto-Games käsikirjan tekninen päivitys on alkanut. Osa tekstistä on jo siirretty uuteen käsikirjaan. Pyydän anteeksi aiheuttamistani ylimääräisistä näppäilyistä.

Seuraavat osiot odottavat siirtoa

1. Viranomaisluvat
3. Maali
5. Ensiapu
7. Juomapiste kilpailukeskuksessa (uusi)
8. Pysäköinti (uusi)
9. Sekalaista

Johdanto - uusittu


Kilpailukeskus - uusittu


Viranomaisluvat


Yleisötilaisuuden järjestämislupa
- poliisiviranomaiselle
Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä SG2011  [.doc]
Liite Järjestyksenvalvojista SG2011 [.doc]
Poliisin päätös SG2012 [.gif]

Omalle seuralle
- Rastiviestiin, verkkosivulle
Ilmoittautuminen toimitsijaksi SG2011 .docx]
Talkookutsu SG2011 [docx]

Ympäristöasiat
-  kunnan ympäristöviranomaiselle
Ympäristösuunnitelma SG 2012 [.docx]
Ympäristösuunnitelma SG 2011 [.docx]
Ilmoituslomakkeen täyttöohje SG011  [.doc]

Pelastautuminen
-  Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle
Pelastussuunnitelma  SG2011 [.doc]
Pelastussuunnitelma - lomake SG2011 [.doc]

Ravintola ja jätehuolto
- Ravintolatoimintaa ja jätehuoltoa varten tarvitaan lupa.
- Asian käsittelee kunnan terveysviranomainen, yleensä eläinlääkäri.
- Jokaisella kunnalla on tähän oma lomakkeensa.
- Ravintolatoiminnasta vastuullinen laatii lupahakemuksen.

Opastus ja tilapäinen nopeusrajoitus
  - Uudenmaan ELY (elinkeinot, liikenne ja ympäristö) -keskukselle  
  Opastushakemus SG2011  {.doc]
  Liite_Liikenteenohjaajat SG2011  [.doc]
  Kuva Suunto-Games opasteesta SG2011 [.jpg}
  Karttakuva varoitusmerkin (suunnistajia) sijoituksesta SG2011  [.pdf] 

Vuokraushakemus kuulutuksen kovaäänislaitteita varten

  - Helsingin kaupungin kalustevuokraamolle
  Suunto-Games 2007 - Vuokraushakemus  [.doc]

Ilmoitus alueen asukkaille
- jaetaan alueen postilaatikkoihin tai kiinnitetään keskeisiin puhelinpylväisiin
- Suunto-Games 2011 - Tiedote alueen asukkaille [.doc]
- Suunto-Games 2007 -Tiedote alueen asukkaille  [.doc]
 

Vanhoja lomakkeita (jos tarpeen)
  Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta SG2007
  Edellisen täyttöohje

 

 


Infopiste - uusittu

Tieopastus - uusittu

Kilpailukeskusopastus - uusittu

Lähtöviitoitus - uusittu

Lähtö - uusittu

Maali - uusittu

Tulostaulu - uusittu

Kuulutus - uusittu

Väliajat - uusittu

Ensiapu

Ajantasa


Ensiapu sijaitsee maalin uloskäynnin tuntumassa siten, että kilpailijat osaavat tulla ensiapuun mutta toisaalta myös siten, että ensiapu pystyy halutessaan nappaamaan tarkastukseen pahasti linkuttavat tai ylen määrin verinaarmuilla olevat kilpailijat. Viimeksi mainitut hoituvat "ihmisennäköisiksi" pienellä vaivalla eivätkä ole siten huonontamassa lajin imagoa esimerkiksi paikalla olevien median edustajien silmissä.

Ensiavulle varataan aina oma teltta. Ensiavun muu varustus on riippuvainen ensiapupisteessä toimivien osaamisesta. Ainakin seuraavat asiat on ensiavussa aina oltava:

-
-
-

Ensiavussa tarvitaan XX-XX henkilöä

Hellekisoissa tarvitaan aina juotavaa heti maalin jälkeen.  Hyvä nyrkkiarvion on xxx litraa tuhatta kilpailijaa kohden. Sen ainakin pitäisi riittää.


 


 


Maastojuotto - uusittu

Kahvila - uusittu

Muksula - uusittu

Palkintojenjako - uusittu

Tiedotus - uusittu

Valvoja - uusittu

Muuta muistettavaa

Ajantasa


Suunnistuskilpailujen palveluntoimittajia
 - SG 2007 - koonnut Erkki Raimovaara