Valvoja

Valvojan tehtävä on huolehtia, että kisat käydään urheilullisesti suunnistuksen lajisääntöjä noudattaen. Tästä syystä valvojan roolia onnistuneiden kilpailujen järjestämisessä ei voi koskaan yliarvioida. Kokenut valvoja on kilpailujohtajan paras taustatuki.

Kilpailujohtajan on kuitenkin ymmärrettävä valvojan rooli oikein: valvoja valvoo ja kilpailun järjestäjät järjestävät. Valvoja ei ratko syntyviä ongelmia tai valitse käytettyjä ratkaisuja; sen sijaan hän tuo esille oman kokemuksensa ja näkemyksensä neuvomalla ja ohjaamalla. Vastuu järjestelyistä on aina kilpailunjohtajan. Mutta silti on aivan varma, ettei valvojakaan tunne oloaan mukavaksi, jos kilpailujärjestelyt näyttävät menevän metsään...

Suunto-Gamesin valvoja on hoitanut ratavalvonnan ja valvonut myös kilpailujen yleisjärjestelyjä. Painopiste on kuitenkin selvästi ollut ratavalvonnan puolella.

Valvojan näkökulmasta oleellisia asioita kilpailujärjestelyissä erityisesti Suunto-Gamesissa ovat:

YLEISVALVONTAA

 • Järjestelyorganisaation, ratamestarien ja kartoituksen keskeiset henkilöt on nimettävä hyvissä ajoin - viimeistään vuosi ennen kilpailua
 • Valvoja osallistuu kaikkiin järjestelyorganisaation kokouksiin. Näin valvoja pystyy havaitsemaan mahdolliset puutteet järjestelyissä sekä arvioimaan, että järjestelyt noudattavat Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä
 • Valvoja liitettävä tiedostusasioiden jakelulistalle

RATAVALVONTAA

 • Ratamestarien ja valvojan välisen yhteistyön on oltava tiivistä
 • Kartoituksen oltava pääosin tehty edellisenä syksynä. Keväällä kartoittaja, ratamestari ja valvoja enää ajantasaistavat karttaa
 • Maanomistajien luvat oltava hankittu ennen ratasuunnitteluun ryhtymistä
 • Pääosan ratasuunnittelusta ja rastipisteistä oltava valmiina alkuvuodesta - mieluummin jo edeltävänä syksynä.
 • Lopullisten ratojen ja rastipisteiden oltava valmiit huhtikuussa.
 • Huhtikuu ja toukokuu varattava maastotyöhön.
 • Kartta painetaan/tulostetaan nykyään vasta kisaviikon tiistaina, jolloin on tiedossa eri sarjojen osanottajamäärät
 • Valvojalle tarkoitettu rastipaikan tarkistuslippu sijoitettava rastipisteessä täsmälleen tulevan rastilipun kohdalle, jos rastipukkia ei ole vielä rakennettu
 • Rastimääritteet oltava valvojan käytössä rastipisteiden tarkistuksen yhteydessä

VIIME HETKEN VALVONTAA

 • Kaikki radat ja rastimääritteet tarkastettava ennen pussitusta
 • Radat testattava eli ”koejuostava” emit-korteilla ajanottojärjestelmän kanssa pussitustalkoiden yhteydessä kisaviikolla. Samalla korjataan mahdolliset koodivirheet ja ratavirheet sekä poistetaan käytöstä vialliset emit-rastileimasimet
 • Varsinaiset koejuoksut tehtävä kilpailuaamuna etukäteen suunniteltujen rastiryhmien mukaisesti. Emit-kortit purettava ajanottojärjestelmään ennen kilpailujen alkua, jolloin mahdolliset virheet ehditään korjata hyvissä ajoin.
 • Katso myös Suomen Suunnistusliitto - suunnistuskilpailun valvontaohjeet