Lähtö

Lähtö - valmistautumisalue
Valmistautumisalueella
voi vaikka verrytellä,

Lähtö toimii kuin kone: se nielee sisään suunnistajia tasaisena virtana ja työntää heidät ryppäinä kohti K-pistettä. Mitä automaattisemmin, sitä parempi. Tästä syystä lähdön toiminnat ja niiden sijoittelu kannattaa suunnitella huolella ja myös varata riittävästi aikaa suunnitelman toteuttamiseen.

Lähtö jakaantuu kahteen osaan: valmistautumisalueeseen ja lähtöalueeseen eli karsinaan. Valmistautumisalue on lähtöalueen välittömässä tuntumassa kuitenkin nauhalla erotettuna. Kilpailija pääsee Valmistautumisalueelta lähtöalueelle vasta omalla ajallaan tai lähtötoimitsijoiden kutsusta. Omasta lähtöajastaan myöhästyneille kilpailijoille on varattava oma selvästi merkitty kulkutie lähtöalueelle.

Lähtö -karsinaan meno
Rastimääritteet ennen karsinaan menoa

Lähtöpaikan valinnassa on syytä muistaa seuraavat tärkeät asiat:

Valmistautumisalueella kilpailija poimii itselleen tarvitsemansa tarvikkeet kuten rastimääritteet, EMIT-tarkistuslapun sekä usein myös kilpailunumerot elleivät ne ole jo kilpailukeskuksessa tai lähtöpolun varrella. Kaikki nämä on sijoitettava hyvin näkyville ja ennen kaikkea tilavasti, jotta ne eivät ruuhkauta muutenkin kuumina käyviä kilpailijoita.

Valmistautumisalueen tarvikkeiden sijoittelussa on hyvä muistaa, että

Lähtö - karsinat
Karsinat on rajattu jykevästi

Lähtöalueella eri minuutilla lähteville kilpailijoille varataan oma lähtökarsina. Karsinat on selkeyden vuoksi syytä erottaa toisistaan riu'uilla tai muilla kiinteillä merkeillä. On tärkeää, että karsinoiden välit ovat riittävän pitkät, jolloin helpoimmin vältetään kilpailijoiden useimmiten tahaton siirtyminen väärään karsinaan.

Kussakin karsinassa tapahtuu vain tietyt toiminnat. Suunto-Gamesissa on viime vuosina noudatettu seuraavaa hyväksi havaittua lähtökarsinajärjestystä:

 • 4 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailunumeron tarkastus.
 • 3 minuuttia ennen lähtöä leimasimen nollaus.
 • 2 minuuttia ennen lähtöä mallikartan katselu.
 • 1 minuutti ennen lähtöä meno karttaämpäreille.
 • Lähtöhetkellä kilpailija ottaa kartan. Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean kartan.
 • Lähtöpaikalta on viitoitus K-pisteelle,
Lähtö- kartan katselu
Kartan katselu on tärkeä vaihe

Lähdön rakentamisen valmistelua ei voi koskaan tehdä liian huolellisesti. Matka lähdöstä kilpailukeskukseen on pitkä eikä unohtuneita tarvikkeita saa hetkessä lähtöpaikalle.

Seuraavassa hyvä tiivistelmä, johon on kirjattu kilpailulähtöihin liittyvät vastuut, toimenpiteet ja hankinnat. Se ei käsittele kuntosuunnistuksen lähtöä

LÄHDÖT
( 2 kpl aikuisten lähtöjä ja 1 kpl lasten lähtöjä)

Kun lähtöjen toimihenkilöt on nimetty, toimitetaan lähtöjen vastuuhenkilöille lähtöpaikkojen sijainti kartat. Kartat saa yleensä ratamestariryhmän johtajalta. Tämän jälkeen alkaa varsinaisesti lähtöjen valmistelutyö käytännössä tutustumalla lähtöpaikkoihin.

Tarvikkeet HS:n varastolta (lähtöpäällikkö hoitaa kisakeskukseen);

 • Lähtövaate 3 kpl
 • Lähtökellot 3 kpl vai missä niitä säilytetään? muista patterit.
 • Rastimääritekorttikotelot
 • Tarkistusliput emitteihin.
 • Karttaämpärit ( 3 lähtöön) Tarkista sarjamerkinnät.
 • Taitettavia pöytiä 2kpl (lähdöt 1 ja 2 )
 • Katokset 2kpl (lähdöt 1 ja 2) Onko näin? Onko vakiokatokset?
 • 4min, 3min, 2min,1min laput lähtökynnyksiin ( 3 lähtöön)
 • Lähtölista - alustat muoveineen 3 kpl? (onko varastolla?)
 • Muovinauhaa lähtörajauksiin
 • Nitoja niitteineen 3 kpl
 • Naruja varalle
 • Ruuveja varalle

Karttojen pussitustalkoot (lähtöpäällikkö vastaa);

 • Tarkistaa lähdöittäin kartat omiin laatikoihin
 • Tarkista samalla rastimääritteet
 • Tyhjät mallikartat lähtöjä varten laatikkoihin yht. 6 kpl. Tarviiko olla myös 1:15 000?
 • Ottaako lähtöpäällikkö kartat mukaan jo pussitustalkoiden jälkeen vai miten käytäntö?

Kun lähdön toiminta on hyvin suunniteltu ja valmisteltu, itse toiminta sujuukin sitten helposti. Ensimmäisten kilpailijoiden kohdalla viimeistään näkee, toimiiko kaikki kuten on suunniteltu - toimiiko lähtöautomaatti. Ellei toimi, niin muutama isoilla kirjaimilla tehty ohjelappu voi vielä pelastaa tilanteen tai ainakin tehdä kilpailijan olon turvallisemmantuntuiseksi.

Muista myös ulkomaalaiset kilpailijat. He ovat erityisen tyytyväisiä havaitessaan, että lähtö on heidät noteerannut ja varmistaa vaikka suullisesti, että he ovat ajallaan oikeassa karsinassa.

Lähtö - rastimääritteet
Naiset toisella ja miehet toisella puolella.
Lähtö - rastimääritteet
Karttaämpärit ovat selkeästi "sarjoitetut"

Lasten lähtö

Lasten lähdössä toiminnat ovat periaatteessa samanlaiset. Koska lasten eri sarjoilla kuten rastireitillä, tukireitillä ja varsinaisilla suunnistussarjoilla lähtötapa on erilainen, toimintojen eriyttäminen ja selkeä järjestely on vieläkin tärkeämpää. Viime vuosina lasten lähdössä on noudatettu seuraavaa lähtöjärjestystä:

 • Siirry lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen omaa lähtöaikaasi. Lähtöpaikalla on rastimääritteet ilman suojuksia ja kiinnitysvälineitä sekä leimauksen tarkistuslipukkeet.
 • 4 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan, jossa tapahtuu emit-kortin tarkastus.
 • 3 minuuttia ennen lähtöä tapahtuu emit-kortin nollaus.
 • 2 minuuttia ennen lähtöä RR-sarjalaiset saavat kilpailukartan ja RR-opastuksen. Muiden sarjojen kilpailijat voivat tutustua mallikarttaan jossa TR-sarjalaisilla on nähtävissä kilpailun rata, muille sarjoilla vain K-piste,
 • 1 minuutti ennen lähtöä loputkin kilpailijat saavat ottaa oman kilpailukarttansa sarjan mukaisesta karttaämpäristä.
 • Lähtömerkin kuultuasi aloitat suunnistuksen.
Lasten lähtö

Lähdön muistiinpanoja vuodelta 2012

Lähtöprosessi on perin yksinkertainen eikä siihen ole tästä syystä mitään olennaista muutettavaa.

Jonkin verran aiheutti sählaystä, kun karttojen pussitus tehtiin keskeneräisillä kilpailijoiden lukumäärätiedoilla. Kuitenkin jo talkoiden lopussa oli olemassa täydellisempi lista. Lukumäärissä oli pahimmillaan 9 kilpailijan ero. Tästä syystä ja jälki-ilmoittautuneiden suuren määrän takia karttoja jouduttiin lisäämään. Näissä touhuissa on aina riski, että karttoja menee vääriin nippuihin.

OPETUS: Pussitukseen pitäisi saada mahdollisimman viimeinen lista ja vain yksi versio.