Kilpailukeskuksen opastus

Kilpailukeskuksen sisäinen opastus perustuu ensisijaisesti keskeiselle paikalle sijoitettuun opaspaaluun. Opaspaalussa on viitta kilpailukeskuksen keskeisiin kohteisiin kuten infoon, kahvilaan, muksulaan, pesuun ja käymälöihin. Jos kohteet ovat etäällä kuten lähdöt, näytä viitassa myös myös viitoituksen väri. Täydennä valmiita opasviittoja tilanteen mukaan lisäopasteilla.

Opaspaalu
Lähtöviitoituksen opastus alkaa aina opaspaalulta, jossa on myös näkyvissä lähtöviitoituksen väri. Jos matkaa kilpailukeskuksesta lähtöön on yli kilometri, lisää lähtöviitoituksen varteen jäljellä olevan matkan kertovia etäisyystauluja puolen kilometrin välein. Näin helpotat suunnistajaa valitsemaan sopivan kulkunopeuden.

Lähtöviitoituksen varrella olevien opasteiden tulee olla A3-kokoisia - A4-kokoiset opasteet eivät riittävästi erotu maastossa.

Ja jos lähtöjä on useita, muista sijoittaa lähtöviitoituksen varteen taulu, josta viimeistään käy ilmi. mihin lähtöön ollaan menossa. Tietysti verryttely ennen kilpailua on tarpeen, mutta voi sen vähemmälläkin hoitaa kuin käymällä väärässä lähdössä.

Laadi kilpailukeskuksesta piirros ja julkaise se verkkosivuilla ennen kilpailuja. Käytä hyödyksesi kilpailujohtajan tai kilpailukeskuspäällikön laatimaa kilpailukeskussuunnitelmaa. Älä julkaise sitä sellaisenaan vaan yksinkertaista sitä helposti ymmärrettävään muotoon.

Opastuksen valmistelu on aloitettava vähintään kuukautta ennen kisoja, koska opastusmateriaalin valmistelu vie aikaa. Talkoopäivänä opastajat keräävät seuran varastolta opastukseen tarvittavan aineiston ja välineet. Samalla ne kannattaa merkitä hyvin, jotta ne löytyvät helposti kilpailukeskuksessa kuljetuksen jäljiltä.

Kilpailukeskus- ja viitoitusopastuksessa tarvitaan kaksi henkilöä. He tekevät tiivistä yhteistyötä kilpailujohtajan ja ratamestareiden sekä lähtöjen, pysäköinnin ja kilpailukeskuksen ”pomojen” kanssa.