Info

Infopiste sijoitetaan perinteisesti ensimmäiseksi kohteeksi kilpailukeskuksen tuloreitin varteen. Hyvä näinkin, mutta vielä tärkeämpää on että se sijaitsee näkyvällä paikalla ja mahdollisimman keskeisesti koko aluetta ajatellen - ja mielellään ei aivan maalin lähellä, jotta maalin kiihkeä toiminta ja infon rauhallinen elämä eivät pääse sekoittumaan toisiinsa.

Infopisteen tärkeimpiä muistettavia asioita ja varusteita ovat:
-
-
-

Infopiste
Tuttu iltarastivaunu toimii hyvin infopisteena
Infon vastaanotto
Infon vastaanotto

Suunto-Gamesiin on yleensä tulossa paljon ulkomaalaisia suunnistajia. Niinpä ainakin ensimmäiseksi päiväksi kannattaa infopisteen viereen perustaa sivuinfo. Se ottaa vastaan ulkomaalaisilta kilpailijoilta kilpailumaksut, luovuttaa heille lainaemitit ja antaa sellaisia ohjeita, mitkä suomalaiselle suunnistajalle ovat itsestään selviä. Niinpä sivuinfopisteen ehdottomasti tärkein "varuste" on hyvä kielitaito.

Infopisteessä tarvitaan XX-XX henkilöä. Mahdollisessa sivuinfopisteessä tarvitaan ensimmäisenä päivänä lisäksi XX-XX henkilöä.